Επιγραφές για ΑΜΕΑ - Braille

Οι πινακίδες Braille (Μπράιγ) είναι ειδικές πινακίδες που περιλαμβάνουν την συμβατική γραφή αλλά και τον κώδικα Braille (Μπράιγ). Έτσι ώστε να είναι χρηστικές από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης και τυφλούς.

Ο τυφλός μπορεί μ’ αυτό το σύστημα να διαβάζει ψηλαφώντας τις στιγμές με το δάχτυλο, δηλαδή έχουμε ανάγνωση με την αφή

ΣΤΗ EUROSIGN κατασκευάζουμε πινακίδες Braille σύμφωνα με παγκόσμιες προδιαγραφές σε ειδικά Υλικά φιλικά ως προς την αφή. Κατάλληλα για τη χρήση από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης και τυφλούς.