Κέντρο φροντίδας για άτομα με αναπηρία - Ελληνικό

Οι πινακίδες Braille (Μπράιγ) για ΑΜΕΑ είναι ειδικές πινακίδες που περιλαμβάνουν την συμβατική γραφή αλλά και τον κώδικα Braille (Μπράιγ). Έτσι ώστε να είναι χρηστικές από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης και τυφλούς. 

Ο τυφλός μπορεί μ’ αυτό το σύστημα να διαβάζει ψηλαφώντας τις στιγμές με το δάχτυλο, δηλαδή έχουμε ανάγνωση με την αφή.

Το Κέντρο Φροντίδας για άτομα με αναπηρία είναι δωρεά της Lamda Development στον Δήμο Ελληνικού.

Check out some Screenshots

Braille Braille Braille Braille Braille Braille