Σήμανση

Η σήμανση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καλύτερη λειτουργικότητα ενός κτιρίου ή ενός κοινόχρηστου χώρου. Κατευθύνει και πληροφορεί τον πελάτη για τις παροχές του χώρου που ενδεχομένως να μη γίνονταν αντιληπτές χωρίς τη κατάλληλη σήμανση.  Αναλαμβάνουμε το στάδιο του σχεδιασμού την κατασκευή και την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.

Η EUROSIGN καινοτομεί και αναλαμβάνει σημάνσεις και με πινακίδες BRAILLE για ΑΜΕΑ σύμφωνα με παγκόσμιες προδιαγραφές σε ειδικά υλικά φιλικά ως προς την αφή, κατάλληλα για τη χρήση από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα όρασης και τυφλούς.