Ανάγλυφα Γράμματα

Όταν λέμε επιγραφές με ανάγλυφα 3D γράμματα εννοούμε τα γράμματα τα οποία έχουν κάποια οντότητα τρισδιάστατη. Τα γράμματα αυτά μπορεί να είναι φωτεινά ή μη φωτεινά. Τα φωτεινά γράμματα μπορεί να φωτίζονται στην όψη –με plexiglass – ή να φωτίζονται με οπίσθιο κρυφό φωτισμό δημιουργώντας περιμετρικά του 3D γράμματος ένα φωτοστέφανο το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη αίσθηση όταν ανάβει. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής του σχεδίου που εσείς θα επιλέξετε ή θα προτείνετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στο σχήμα, όγκο ή διάσταση